TBMM bünyesine 50 KPSS ile işçi alımı devam ediyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran; TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) kontratlı işçi alımı için müracaat süreci başladı.Yapılan açıklamada “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci hususunun (b) fıkrası kararı doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası temel alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere kontratlı işçi alınacaktır’’ tabirlerine yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunda belirtilen genel koşulları taşımak, 

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak, 

 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde kontratlı işçi olarak istihdam edilenlerden, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmemiş olması yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç kontratını tek taraflı feshetmemiş olmak. 

 • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak, 

 • Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

 •  Görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili pürüzü bulunmamak, 

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

ŞOFÖR ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak, 

 2. 2020 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSSP94) en az 50 puan almış olmak, 

 3. Karayolları Trafik Yönetmeliğine nazaran en az yeni tip D sınıfı şoför dokümanına sahip olmak, 

 4. Şoför olarak en az bir yıl fiilen çalışmış olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

 5. SRC 2 dokümanına sahip olmak, 

 6. Psikoteknik evrakına sahip olmak.

TEKNİSYEN ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgi Süreç alanlarının birinden mezun olmak, 

 2. 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSSP94) en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURULAR NE VAKİT VE NASIL YAPILACAK?

Söz konusu ilana müracaatlar 20 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00’da başladı ve 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. 

Başvuru süreçleri Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden alınacak olup, posta ile yahut öbür formlarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen konumlardan yalnızca bir unvan için müracaat yapabilecektir. Birden fazla takıma müracaat yapanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Aranan koşullardan rastgele birini taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır. Kontratlı Takviye İşçisi (Şoför) durumuna başvuran adayların Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK uzun vade hizmet dökümü, SRC 2 dokümanını ve Psikoteknik kıymetlendirme dokümanını “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların müracaat süreci tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk müracaat yapan adaya aittir. 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.