Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan ‘OVP’ mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Orta Vadeli Programın kararlılıkla uygulanmaya devam edildiği bildirildi.

EKK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklama şöyle:

Ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2023 yılının son toplantısını bugün gerçekleştirmiştir.

Küresel talepte zayıf seyrin devam ettiği, Rusya-Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı, yüksek enflasyona karşı uygulanan politikalar sonucu küresel finansal koşulların sıkılaştığı, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin ve ülkemizde asrın deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılını geride bırakıyoruz.

Böyle bir konjonktürde ülkemizin küresel risklere ve belirsizliklere karşı dayanıklılığını, rekabet gücünü ve verimliliğini artıracak, enflasyonu düşürecek, katma değeri yüksek üretim yapımızı güçlendirerek sürdürülebilir yüksek büyüme ile cari açıkta kalıcı olarak iyileşmeyi sağlayacak politikalarımızı ortaya koyduğumuz Orta Vadeli Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda aşağıdaki konular kapsamlı bir şekilde görüşülmüştür.

Gözden Kaçmasın [Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlular zamlarını merakla bekliyor… İşte zam hesaplaması] Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurlular zamlarını merakla bekliyor… İşte zam hesaplamasıHaberi Görüntüle

 Dünyada yaşanan mevcut sorunlar ve ortaya çıkan riskler küresel çapta bir iş birliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda; ikili, bölgesel ve küresel iş birliklerinden daha fazla istifade edilmesini ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak uluslararası kalkınma iş birliği faaliyetlerimiz değerlendirilmiştir. Bu alanda stratejik çerçevenin ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

 İhracat ve ithalatımızın yapısı tüm yönleriyle ele alınmış, ihracatımızın ithalat bağımlılığını azaltmaya ve ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımlar istişare edilmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen tedbirlerin Kurul gündemine getirilmesi yönünde görüş birliği oluşmuştur.

 İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkilerinin ve küresel gıda talebinin arttığı günümüzde, gıda arz güvenliğini güçlendirecek tarım politikaları ile önümüzdeki dönemde üretim planlaması ana başlığında yürütülen süreçler hakkında Kurul’a bilgi verilmiştir.

 2023 yılında ekonomide yaşanan gelişmeler ile On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program’da yer alan hedefler değerlendirilmiştir. 2024 yılı için belirlenen öncelikli politikaların kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi vurgulanmıştır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde küresel ısınma ve iklim değişikliği başta olmak üzere dünyadaki eğilimlerin ışığında ülkemizin yapısal dönüşümünü sağlayacak reformları hızlandırma ihtiyacı ortaya konmuştur.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin istikrar içinde büyümesi, dünyada cazip yatırım ortamına sahip ülkelerden biri olmasını sağlayacak ve elde ettiği kazanımları güçlendirecek adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya 2024 yılında da devam edeceğiz.

KAYNAK: İHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx